Sor Sorgula, Hayata Uygula!

Konferans

İnsanlığın felsefi ve manevi değerleri üzerine zamansız öğretilerin aktarıldığı Klasik Tarzda Felsefe Okulu olarak tanımlanabilecek olan Yeni Yüksektepe, insanların yaşamlarında her zaman ihtiyaç duyacakları değerleri elde edebilmeleri için gerekli olan öğretileri onlara TEMEL FELSEFE SEMİNERLERİ programlarıyla sunmaktadır. Program yaklaşık olarak 5 ay sürmektedir. Haftada bir düzenlenen seminerlerde doğudan batıya kadar birçok filozofun “İnsan Nedir” sorusuna verdiği cevaplar üzerinde durularak aşağıdaki başlıklara değinilmektedir.
Temel Felsefe Semineri Programı Konuları
Etik ve Ahlak
Bhagavad Gita ve İnsanın İç Mücadalesi
Aristoteles ve Mutluluk
Buda ve Acıdan Kurtuluş
Plotinus ve Aşk
Tibet Felsefesi ve Yaşamın Üç Aşaması
Platon ve Akademia
Stoacılar ve Özgür İrade
Birey, Toplum ve Devlet
Birlikte Yaşam ve Toplumda Roller
Tarih ve Mitoloji
İlkel Toplumlardan Günümüze Sosyopolitik Formlar
Tarih Felsefesi
Seminerler, psikoloji pratikleri, tarihi geziler ve sosyal çalışmalarla desteklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen şubemizi ziyaret ediniz.
Katılım ücretsizdir.

YORUMLAR